Over FrisseWind.nu

FrisseWind.nu is opgericht door bezorgde ouders uit Kennemerland die opkomen voor een gezonde leefomgeving. Ons doel is dat de bedrijfsactiviteiten van Tata Steel niet langer ten koste gaan van de gezondheid in de IJmond.

Wij strijden voor de basisrechten van onze (klein) kinderen: gezonde lucht, schoon water, een veilige omgeving en een duurzame toekomst.

We doen dit met open vizier en op een rechtvaardige manier.

Door vervuiling aan het licht te brengen en juridische stappen te ondernemen, zetten we druk op politici, beleidsmakers en toezichthouders. Samenwerking met milieuorganisaties en journalisten versterkt onze impact.

Met de steun van meer dan 3500 betrokken mensen zetten we ons in voor verandering.

Wil jij ook deel uitmaken van FrisseWind.nu en samen met ons een verschil maken? Neem contact op en sluit je aan bij onze beweging. Samen staan we sterker!

De uitstoot van Tata Steel is een onzichtbare vijand. Dag en nacht aanwezig in onze directe omgeving. Dankzij de stank, het stof, de herrie en de luchtkwaliteit leven we in een continue staat van ernstige bezorgdheid.

Bestuur

Sanne Walvisch (1978) - Bestuurder

Sanne woont met haar man, kinderen en katten in Wijk aan Zee. Zij heeft ruime ervaring als strategisch (verander) manager met als specialismes o.a. communicatie, media, digitalisering en communities. Sanne is sectormanager Dienstverlening en MT-lid bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Jaap Venniker (1967) Bestuurder

Jaap is vader van vijf en woont met zijn kinderen in Wijk aan Zee. Jaap is liefhebber van duinen en zee, levensgenieter, pragmaticus en optimist. Jaap is eigenaar van We Lovo in Beverwijk en verhuurt divers vastgoed. Hij heeft ruime kennis en ervaring van financiële bedrijfsvoering en vanuit zijn werkzaamheden in de vastgoedsector kennis van de invloed van de vervuilende handelingen van Tata Steel op de waarde van de woningen.

John Beer (1952) Bestuurder

Sinds 1977 als advocaat betrokken bij diverse collectieve procedures in Nederland, waaronder de vuurwerkramp in Enschede, de Probo Koala in Ivoorkust en de vliegtuigramp MH17. John heeft daarmee de specifieke ervaring en juridische expertise die nodig is om de achterban op adequate wijze bij te staan in de voorgenomen procedure. Van 2016 tot 2021 was hij President van de Europese vereniging van letselschadeadvocaten. In 2017 is John benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Sacha Voet (2000) Medewerker

Studeert duurzaamheidsbeleid aan de Universiteit van Leiden. Hoopt de wereld te kunnen verbeteren en begint vast in de IJmond.

Raad van Toezicht

Cees van Dam (voorzitter)

Cees is hoogleraar (Europees) aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit van Maastricht en gasthoogleraar aan de School of Law van King’s College London. Tevens was Cees hoogleraar International Business and Human Rights aan de Rotterdam School of Management. Cees is daarnaast lid van de raad van advies van Stichting Certificaathouders Triodos Bank en voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Victimes des Déchets toxiques Côte d’Ivoire. Cees heeft specifieke ervaring, deskundigheid en juridische kennis, óók op het gebied van het collectieve vorderingen in het aansprakelijkheidsrecht. Cees publiceert op regelmatige basis, eveneens over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de WAMCA

Tine van de Werken

Tine was voorheen werkzaam als Chief Financial Officer bij onder meer Royal Cosun en Dümmen Orange. Daarnaast bekleedde Tine financiële posities bij SVZ en PwC. Tine is lid van de International Federation of Accountants (IFAC). Momenteel is zij actief als bestuurslid van Stichting Halte Zomervilla, als bestuurslid van Stichting Accon AVM en als bestuurslid van Stichting Droogteschade Waterwinning. Tine heeft daarmee specifieke ervaring en financiële kennis die relevant is voor adequaat toezicht op de financiële aspecten van de collectieve vordering. Gezien haar betrokkenheid bij andere belangenorganisaties die een collectieve vordering zijn gestart heeft Tine ook specifieke ervaring en kennis over de gang van zaken in collectieve procedures op verschillende gebieden.

Luc Verkouteren

Luc is huisarts in de IJmond en heeft daarmee specifieke ervaring en medische kennis die hem in staat stelt om adequaat toezicht te houden op Frisse Wind en de door haar ingestelde collectieve vordering(en). Luc is vanuit zijn werkzaamheden als huisarts actief deelnemer aan het maatschappelijke debat rond de uitstoot van Tata Steel. Daartoe neemt hij deel aan de podcast ‘Tata’s ijzeren greep’ waarin hij de gezondheidsproblemen van de afgelopen decennia door de werkzaamheden op het terrein van Tata Steel bespreekt. Luc is ook uitgesproken in andere vormen van media, waaronder (online) interviews en publicaties in (regionale) dagbladen en deelname aan talkshows.

Contactgegevens

Stichting Frisse Wind.nu

van Ogtropweg 16

1949 BA, Wijk aan Zee

Telefoon: 023 2060023

e-mail: mail@frissewind.nu

--

KvK -nummer: 81612680

RSIN of fiscaal nummer: 862156920

IBAN: NL23BUNQ2055700863

BIC: BUNQNL2AXXX

Ik ben stichting Frisse Wind dankbaar dat er eindelijk een partij durft op te treden tegen TATA Steel

Inwoner Wijk aan Zee

Onze doelstelling

Het beschermen van milieu- en gezondheidsbelangen in de regio Noord-Holland en het behartigen van de belangen van personen die schade lijden ten gevolge van de bedrijfsvoering van Tata Steel.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Zie ook: Beleidsplan 2021-2023 en de statuten.

ANBI

Stichting Frisse Wind.nu is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, in oprichting. Een schenking aan Stichting Frisse Wind.nu is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting en de stichting hoeft geen successierecht te betalen bij een nalatenschap aan de stichting. Meer informatie en uitleg: belastingdienst.nl.

Beloningsbeleid

Het Bestuur en de Raad van Toezicht krijgen sinds 2023 een beloning voor de specifieke werkzaamheden aan de massaclaim. Deze beloning staat in redelijke verhouding tot de aard en intentie van de werkzaamheden. De stichting heeft betaalde medewerkers in dienst en werkt daarnaast samen met diverse experts, freelancers en vrijwilligers.

Financiële verantwoording

Onze achterban

FrisseWind.nu is opgericht vanuit een groep bezorgde ouders uit de omgeving van Wijk aan Zee. We vertegenwoordigen een achterban van meer dan 4500 personen.

portret van Onze achterban
  • 4700 personen ondertekenden de petitie
  • +4500 personen ontvangen onze nieuwsbrief
  • 1100 personen en 10 stichtingen deden aangifte o.l.v. Ficq
  • +2300 personen hebben zich aangemeld voor een massaclaim
  • +1000 donaties

Colofon

Chris Manuputty

Creative Design & Art Direction

Dirk Jan Prins

Fotografie

Evelien van den Brink

Interviews

Pieter Oosterhoff

Fotografie

Stephanie Dumoulin

Interviews

Ik ben stichting Frisse Wind dankbaar dat er eindelijk een partij durft op te treden tegen TATA Steel

Inwoner Wijk aan Zee

Trouw Duurzame 100

Trouw zet jaarlijks de meest duurzame burgerinitiatieven op een rij.

portret van Trouw Duurzame 100
  • In 2023 stond Frissewind.nu op no. 22
  • In 2022 stond FrisseWind.nu op no. 2

'De grootste vervuiler van Nederland aansprakelijk houden voor de impact op de directe leefomgeving: de meeste durven het niet. Deze groep omwonenden deinst voor niemand terug en komt onverschrokken op voor de gezondheid van mens en natuur.'

Jury-oordeel Aniek Moonen (2022)

Samen sterk

Om onze doelen te bereiken werken we (op onregelmatige basis) samen met andere milieu- en bewonersorganisaties. Samen vormen we een veelstemmig koor met als overeenkomst dat we allemaal vinden dat de overlast, vervuiling, gezondheid- en klimaatschade van Tata Steel moet stoppen.

Dorpsraad Wijk aan Zee

Stichting IJmondig

Milieuplatform IJmuiden Noord

Greenpeace

MOB

Urgenda

Milieudefensie

Extinction Rebellion

Stoptata.nu

Klimaatmoeders

Nog vragen? Lees de veelgestelde vragen en antwoorden.