Verantwoording 2022

De stichting heeft ten doel het beschermen van milieu- en gezondheidsbelangen in Noord Holland. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door zich te richten op het verminderen van lucht- en watervervuiling, overmatige CO2 uitstoot, grafietregens en dergelijke verontreiniging.

De Stichting is ingeschreven in het stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, onder nummer 81612680.

Het dagelijks bestuur is per 1 januari 2022 als volgt samengesteld:

 • secretaris S.E. Walvisch
 • penningmeester J.P. Venniker

Financiële verantwoording

In het boekjaar 2022 werd een bedrag van € 49.656,- aan donaties ontvangen. Na verrekening van de overige kosten resteerde een resultaat van nihl.

Deze donaties werden besteed aan:

 • Kantoorkosten € 300
 • Kosten website € 631
 • Rente- en bankkosten € 219
 • Afschrijvingen € 1.175
 • Advocatenkosten € 26.257
 • Administratiekosten € 454
 • Verzekeringen € 484
 • Overige algemene kosten € 16
 • Representatiekosten € 107

Download de jaarrekening 2022

aan het laden