Verantwoording 2021

Stichting Frisse Wind.nu is opgericht in januari 2021. De stichting heeft ten doel het beschermen van milieu- en gezondheidsbelangen in Noord Holland. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door zich te richten op het verminderen van lucht- en watervervuiling, overmatige CO2 uitstoot, grafietregens en dergelijke verontreiniging.

De Stichting is ingeschreven in het stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, onder nummer 81612680.

Het dagelijks bestuur is per 19 januari 2021 als volgt samengesteld:

  • voorzitter A.M. Verbrugge, afgetreden in december 2021
  • secretaris S.E. Walvisch
  • penningmeester J.P. Venniker

Financiële verantwoording

In het boekjaar 2021 werd een bedrag groot € 64,176,= aan donaties ontvangen. Na verrekening van de overige kosten resteerde een resultaat van nihil.

Deze donaties werden besteed aan:

  • Rente- en bankkosten: €394,-
  • Advocatenkosten: €58.862,-
  • Advieskosten: €454,-
  • Algemene kosten: €1.247,-
  • Verkoopkosten: €1.813,-

Download de jaarrekening 2021

aan het laden