:

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq en Frisse Wind.nu klagen Tata Steel aan

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq, bekend van de zaak tegen de tabaksindustrie, wil het Openbaar Ministerie overtuigen een strafzaak te starten tegen Tata Steel vanwege het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier.

Doe een donatie en steun ons in de strijd

Bénédicte Ficq staat ons bij voor een gereduceerd tarief. Desondanks zal deze zaak veel geld kosten.

Het staalbedrijf overschrijdt stelselmatig vergunningsvoorschriften en dumpt gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen in de lucht en de bodem van een dichtbevolkt gebied. Daardoor lopen het milieu en de gezondheid van mensen én dieren ernstige schade op. Dit is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 173a. We willen dat de feitelijk leidinggevers hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld.

Wetboek van Strafrecht, artikel 173a

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:

  1. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;
  2. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Bénédicte Ficq zal aangifte doen namens meerdere personen en stichtingen waaronder stichting Frisse Wind.nu. Als aangevers hebben we één ding gemeen: we zijn belanghebbende en maken ons grote zorgen over het effect van de uitstoot op onze omgeving en onze gezondheid. Inmiddels hebben ruim 500 mensen en een aantal stichtingen zich bij de aangifte aangesloten.

Ondanks programma's van Tata Steel en Provincie Noord-Holland zien we geen enkele directe verbetering. We zijn het vertrouwen in een bestuursrechtelijke oplossing verloren en doen daarom een beroep op de enige vorm van recht die nog niet is ingezet: het strafrecht.

Ben je belanghebbende? Sluit je aan bij de strafzaak

Hoe meer mensen aangifte doen, hoe groter onze impact!

Wanneer ben je belanghebbende en heeft het zin om aangifte te doen?

Een belanghebbende is iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft. Bijvoorbeeld omdat je in de omgeving woont, werkt, of een zorgplicht uitoefent. Ook wanneer je gedupeerd bent, ziek bent geworden, noodgedwongen bent verhuisd of economische schade hebt opgelopen ben je belanghebbende. Tenslotte kunnen ook rechtspersonen zoals scholen, stichtingen, verenigingen en bedrijven belanghebbende zijn en aangifte doen.

"Het milieu is geen abstract begrip. Het gaat om de leefomgeving van mensen en dieren en we willen dat deze niet langer vernacheld kan worden door winstgeile bedrijven."

Bénédicte Ficq

Stop de uitstoot van Tata Steel. Nu!

Tata Steel overtreedt op regelmatige basis de milieuvergunningen met kleine en grote incidenten. Het bedrijf ontving onder meer last onder dwangsommen voor de uitstoot van rauwe kooks, stofemissies en brandveiligheid en moet op last van de rechter de stikstofuitstoot naar beneden krijgen.

Met de strafzaak willen we erkenning dat het willens wetens vervuilen van de lucht en de omgeving door Tata Steel een zeer ernstig vergrijp is. We willen dat bestuurders verantwoordelijk worden gesteld en zich niet langer kunnen verschuilen achter processen, procedures en dwangsommen.

Met deze zaak willen we een precedent scheppen om vergelijkbare situaties te voorkomen. In het geval van Tata Steel willen we bovendien dat de ziekmakende vervuiling per direct stopt en dat fabrieksonderdelen die niet functioneren worden gesloten.

Sanne Walvisch - Frisse Wind.nu

Gebundelde aangifte: hoe meer aangiftes hoe beter

Op 22 januari is de officier van justitie ingelicht van de gebundelde aangifte tegen Tata Steel en Harsco Metals. De aangifte en het dossier worden op dit moment voorbereid en zullen naar verwachting eind februari bij het Openbaar Ministerie worden ingeleverd. We rekenen erop dat de officier van justitie op basis hiervan een onderzoek start en beide bedrijven én hun leidinggevenden strafrechtelijk gaat vervolgen. Personen en rechtspersonen, waaronder stichtingen, ondernemingen en scholen, kunnen zich bij de zaak aansluiten. U kunt zich hiervoor aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.

Steun de strafzaak: sluit je aan of teken de petitie

Deel jij onze zorgen en heb je belang bij deze zaak? Dan kun je je via het formulier op deze website eenvoudig je bij de aangifte aansluiten. Voor de aangifte hebben we alleen je gegevens nodig. Je hoeft hiervoor niet naar de politie. Hoe meer personen, verenigingen, stichtingen, ondernemingen of scholen zich aansluiten, hoe beter. Zo laten we zien dat deze aanklacht breed gedragen wordt. Wil je geen aangifte doen, maar deze zaak wel steunen? Teken dan de petitie.

aan het laden

Reacties