#Frissewindnu: voor een gezonde IJmond

Frissewind.nu start massaschadeclaim

Tata Steel maakt winst dankzij gratis uitstoot, terwijl omwonenden op allerlei manieren kosten maken, last en schade ondervinden. Wij vinden dit onrechtvaardig en vinden dat Tata Steel als vervuiler deze kosten zou moeten betalen. We zetten daarom opnieuw een grote stap naar voren en stellen Tata Steel aansprakelijk voor de schade die gedupeerden hebben opgelopen.

Randvoorwaarden voor een gezonde omgeving, een goed milieu en voorkomen van verdere klimaatschade

Een schone industrie in een gezonde omgeving moet voldoen aan:

  1. De uitstoot van grof stof, fijnstof en zeer zorgwekkende stoffen moet terug naar bijna 0
  2. Prioriteit moet liggen bij het terugbrengen van de uitstoot van voor de omgeving meest schadelijke (lage en diffuse) bronnen
  3. Kooksgasfabriek 2 moet uiterlijk in 2025 gesloten en Kooksgasfabriek 1 uiterlijk in 2030
  4. Het provinciaal geurbeleid moet eerder, uiterlijk in 2025, ingevoerd
  5. De oude WHO advieswaarden fijnstof - 2005 moeten uiterlijk in 2030 in gaan, waarna moet worden gewerkt aan het behalen van de actuele WHO advieswaarden fijnstof - 2021, uiterlijk in 2035
  6. De WHO-richtlijnen omgevingsgeluid - 2018 moeten uiterlijk in 2030 zijn ingevoerd
  7. Stikstof moet uiterlijk in 2030 met 50% zijn verminderd
  8. CO2 moet uiterlijk in 2030 in absolute zin met 45% zijn verminderd

Lees hier onze volledige reactie op Heracless-Groen Staal

Spot de gifwolk!

Help mee ervoor te zorgen dat Tata Steel niet langer boven de wet staat! Ga naar spotdegifwolk.nl en volg de webcams. Zie je een zwarte, rode of gele wolk? Druk op de knop om deze direct te melden. Greenpeace legt een dossier aan en meldt deze bij de omgevingsdienst.

De uitstoot van Tata Steel is een onzichtbare vijand. Dag en nacht aanwezig in onze directe omgeving. Wonen in de IJmond is ongezond. Omwonenden lopen gemiddeld 27% meer kans op longkanker en hebben vaker last van acute en chronische gezondheidsproblemen dan bewoners van andere industriële woonkernen in Nederland. Onze kinderen lopen door de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen en zware metalen onnodige gezondheidsrisico's en dankzij de stank, het stof, de herrie en de luchtkwaliteit leven wij in een continue staat van ernstige bezorgdheid.

#Frissewindnu

Over FrisseWind.nu

Naast een veel te ruime vergunning, overschrijdt Tata Steel stelselmatig vergunningsvoorschriften en dumpt gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen in de lucht en de bodem van een dichtbevolkt gebied. Het aantal incidenten loopt op tot ~2000 per jaar. Daardoor lopen het milieu en de gezondheid van mensen én dieren ernstige schade op. Wij willen dat dit stopt.

Ondanks alle aangekondigde plannen en programma's van Tata Steel en Provincie Noord-Holland zien we geen enkele directe verbetering. We zijn het vertrouwen in een bestuursrechtelijke oplossing verloren en doen daarom een beroep op de enige vorm van recht die nog niet is ingezet: het strafrecht.

Bénédicte Ficq heeft aangifte gedaan namens +1100 personen en 10 stichtingen waaronder stichting Frisse Wind.nu. Als aangevers hebben we één ding gemeen: we zijn belanghebbende en maken ons grote zorgen over het effect van de uitstoot op onze omgeving en onze gezondheid.

In februari 2022 maakte het Openbaar Ministerie bekend strafrechtelijk onderzoek te starten naar Tata Steel en Harsco Metals. Gedurende dit onderzoek zullen er vanuit het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen worden gedaan. Inschatting is dat dit onderzoek zeker 1 tot 2 jaar zal duren.

Ook tijdens dit onderzoek blijft FrisseWind.nu zoveel mogelijk druk uitoefenen in het maatschappelijk debat. We doen dit in nauwe samenwerking met andere groepen en focussen ons daarbij op de inzet van (sociale) media en ons contact met pers en politici.

Volg ons op sociale media

Wij zijn actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.

"Het milieu is geen abstract begrip. Het gaat om de leefomgeving van mensen en dieren en we willen dat deze niet langer vernacheld kan worden door winstgeile bedrijven."

Bénédicte Ficq

aan het laden

Reacties