:

Sluit je aan en doneer nu voor schone lucht!

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq, bekend van de zaak tegen de tabaksindustrie, wil het Openbaar Ministerie overtuigen een strafzaak te starten tegen Tata Steel vanwege het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier.

"Het milieu is geen abstract begrip. Het gaat om de leefomgeving van mensen en dieren en we willen dat deze niet langer vernacheld kan worden door winstgeile bedrijven."

Bénédicte Ficq

Het staalbedrijf overschrijdt stelselmatig vergunningsvoorschriften en dumpt gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen in de lucht en de bodem van een dichtbevolkt gebied. Daardoor lopen het milieu en de gezondheid van mensen én dieren ernstige schade op. Dit is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 173a. We willen dat de feitelijk leidinggevers hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld.

Wetboek van Strafrecht, artikel 173a

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:

  1. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;
  2. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Bénédicte Ficq zal aangifte doen namens meerdere personen en stichtingen waaronder stichting Frisse Wind.nu. Als aangevers hebben we één ding gemeen: we zijn belanghebbende en maken ons grote zorgen over het effect van de uitstoot op onze omgeving en onze gezondheid. Ruim 500 mensen en een aantal stichtingen hebben zich bij de aangifte aangesloten.

Ondanks programma's van Tata Steel en Provincie Noord-Holland zien we geen enkele directe verbetering. We zijn het vertrouwen in een bestuursrechtelijke oplossing verloren en doen daarom een beroep op de enige vorm van recht die nog niet is ingezet: het strafrecht.

Wanneer ben je belanghebbende en heeft het zin om aangifte te doen?

Een belanghebbende is iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft. Bijvoorbeeld omdat je in de omgeving woont, werkt, of een zorgplicht uitoefent. Ook wanneer je gedupeerd bent, ziek bent geworden, noodgedwongen bent verhuisd of economische schade hebt opgelopen ben je belanghebbende. Tenslotte kunnen ook rechtspersonen zoals scholen, stichtingen, verenigingen en bedrijven belanghebbende zijn en aangifte doen.

Ben je belanghebbende? Sluit je aan bij de strafzaak

Hoe meer mensen aangifte doen, hoe groter onze impact!

aan het laden

Reacties