Informatie over de aangifte

Deel anoniem informatie over Tata Steel

Wil je anoniem informatie delen over misstanden bij Tata Steel, Corus, Hoogovens en Harsco? Neem hiervoor telefonisch contact op met TCI van de ILT-IOD. Bel: 070-4564577

19 mei 2021

Update 4 maart 2024

Greenpeace Nederland heeft vandaag bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen grote vervuilers Chemours en Tata Steel. De milieuorganisatie voegt zich met deze aangifte bij de strafzaken van omwonenden en hun advocaat Bénédicte Ficq. Greenpeace wil hiermee de omwonenden steunen die in actie komen tegen deze bedrijven die hun gezondheid ernstig aantasten.

“Het is een enorme steun dat Greenpeace zich bij de zaak aansluit. Het OM kan hier niet omheen. We staan voor een omslagpunt. De tijd dat ziekmakende uitstoot gedoogd wordt en de buren van grote vervuilers met hun gezondheid betalen is voorbij.”

Het Wetboek van Strafrecht zegt dat het opzettelijk in het milieu brengen van schadelijke stoffen waar mensen ziek van worden strafbaar is. CEO’s van deze bedrijven maken de keuzes tussen meer winst of meer maatregelen die de gezondheid van omwonenden beschermen. De gezondheid van omwonenden en het milieu worden te grabbel gegooid ten gunste van aandeelhouders

Andy Palmen - directeur Greenpeace Nederland

Update: 6 februari 2022

Februari 2021 kondigden wij aan met 30 mensen aangifte te zullen doen tegen Tata Steel vanwege het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier. Via deze website konden belanghebbenden zich aansluiten. Bijna 1100 personen en 10 stichtingen hebben dit gedaan. Ieder met een eigen verhaal. De verklaringen zijn schrijnend. Nabestaanden, omwonenden met gezondheidsklachten, ernstig zieke (oud) medewerkers, mensen die vanwege gezondheidsklachten verhuisd zijn en heel veel mensen die zich ernstig zorgen maken over de impact van de giftige uitstoot van de staalindustrie op de gezondheid van henzelf, hun kinderen en hun geliefden.

De aangifte

In mei 2021 heeft advocaat Bénédicte Ficq de aangifte namens ruim 800 (geverifieerde) personen en 10 stichtingen ingeleverd bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Eind 2021 sloot een een tweede groep van bijna 300 personen zich hierbij aan.

Februari 2022 maakte het Openbaar Ministerie bekend strafrechtelijk onderzoek te starten naar Tata Steel en Harsco Metals. Gedurende dit onderzoek zullen er vanuit het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen worden gedaan. Inschatting is dat dit onderzoek zeker 1 tot 2 jaar zal duren.

Tata Steel krijgt regelmatig boetes voor het overtreden van de vergunningen, ondanks dat het bedrijf al jarenlang toezeggingen doet om te investeren in een schonere fabriek. Het recente RIVM-onderzoek bevestigt dat de luchtkwaliteit in de IJmond vaker onvoldoende is en dat in de buurt van de staalfabriek meer acute gezondheidsklachten voorkomen dan in andere delen van Nederland. Eerder bleek al dat longkanker in onze regio 27% meer voorkomt en dat het stof op straat gevaarlijke stoffen bevat zoals lood, vanadium, mangaan en pak’s.

Het is omwonenden inmiddels pijnlijk duidelijk dat Tata Steel niet uit zichzelf zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Zo blijft het bedrijf onderzoeken bagatelliseren, wordt gezondheidsschade hinder genoemd en ontbreekt het aan concrete planningen en doelstellingen in aangekondigde plannen.

Met de strafzaak willen we het bedrijf aanzetten om de negatieve impact op omwonenden wèl serieus mee te wegen in de bedrijfsvoering. Gezondheid op één. Radicale maatregelen, zoals sluiting van de kooksfabriek 2, mogen niet langer worden uitgesteld vanwege bedrijfseconomische belangen.

Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht

Artikel 173a

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 173b

Hij aan wiens schuld te wijten is, dat wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater wordt gebracht, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Tijdlijn

Naast het strafrechtelijk onderzoek op basis van deze aangifte, lopen er meerdere onderzoeken en rechtszaken tegen Tata Steel. NH Nieuws maakte een overzicht.

De Aangevers

Bijna 1100 mensen uit de hele regio hebben zich aangemeld. Van Bakkum tot Zandvoort en van Wijk aan Zee tot Assendelft. De verklaringen zijn schrijnend. Nabestaanden, omwonenden met gezondheidsklachten, ernstig zieke (oud) medewerkers, mensen die vanwege gezondheidsklachten verhuisd zijn. Ook valt op hoeveel mensen zich ernstig zorgen maken over hun gezondheid en hun veiligheid. Niet alleen om omwonenden, maar ook vaste kampeerders en eigenaren van strandhuisjes.

Naast Frisse Wind.nu hebben de volgende belangenorganisaties zich aangesloten bij de aangifte:

  • Comité Schone Lucht
  • Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ)
  • Stichting Duinbehoud
  • Stichting E4all
  • Stichting Faunabescherming
  • Stichting IJmondig
  • Surfrider Foundation Holland Coast & Europe
  • Holland Surfing Association
  • Dorpsraad Wijk aan Zee

Overige acties Frisse Wind.nu

Naast de aangifte, voert Frisse Wind.nu doorlopend actie om de groep belanghebbenden een stem te geven en aandacht te krijgen voor de ernst van de situatie rondom Tata Steel. Dat doen wij online en offline, onder andere door bestuurders, journalisten, kamerleden en beleidsmakers inzicht te geven, informatie te verschaffen en onze verhalen te delen. We werken nauw samen met andere bewonersgroepen, zoals Dorpsraad Wijk aan Zee en stichting IJmondig en onderhouden contact met grote NGO's zoals Milieudefensie en Greenpeace.

aan het laden