:

Informatie over de aangifte

19 mei 2021

Update: 26 september 2021

Februari 2021 kondigden wij aan met 30 mensen aangifte te zullen doen tegen Tata Steel vanwege het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier. Via deze website konden belanghebbenden zich aansluiten. Meer dan 1200 personen en 10 stichtingen hebben dit gedaan. Ieder met een eigen verhaal. De verklaringen zijn schrijnend. Nabestaanden, omwonenden met gezondheidsklachten, ernstig zieke (oud) medewerkers, mensen die vanwege gezondheidsklachten verhuisd zijn en heel veel mensen die zich ernstig zorgen maken over de impact van de giftige uitstoot van de staalindustrie op de gezondheid vsn henzelf, hun kinderen en hun geliefden.

In mei 2021 heeft advocaat Bénédicte Ficq de aangifte namens 800 (geverifieerde) personen en 8 stichtingen ingeleverd bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. In oktober 2021 volgt een tweede aanlevering.

We zijn nu in afwachting van het onderzoek door het Openbaar Ministerie. Het is onbekend wanneer de Officier van Justitie een besluit zal nemen over de zaak.

Tijdlijn

Overige acties Frisse Wind.nu

Naast de aangifte, voert Frisse Wind.nu doorlopend actie om de groep belanghebbenden een stem te geven en aandacht te krijgen voor de ernst van de situatie rondom Tata Steel. Dat doen wij online en offline, onder andere door bestuurders, journalisten en beleidsmakers inzicht te geven, informatie te verschaffen en onze verhalen te delen. We werken nauw samen met andere bewonersgroepen, zoals Dorpsraad Wijk aan Zee en stichting IJmondig en onderhouden contact met grote NGO's zoals Milieudefensie en Greenpeace.