Bénédicte Ficq doet namens bijna 1100 mensen en 8 stichtingen aangifte tegen Tata Steel

Amsterdam, 18 mei 2021

Advocate Bénédicte Ficq overhandigde de groepsaangifte op woensdag 19 mei persoonlijk aan de Officier van Justitie. Ze verwijt de staalfabriek dat die willens en wetens zeer zorgwekkende en kankerverwekkende stoffen blijft uitstoten. Deze uitstoot leidt tot ernstige gezondheidsschade.

Tata Steel krijgt regelmatig boetes voor het overtreden van de vergunningen, ondanks dat het bedrijf al jarenlang toezeggingen doet om te investeren in een schonere fabriek. Het recente RIVM-onderzoek bevestigt dat de luchtkwaliteit in de IJmond vaker onvoldoende is en dat in de buurt van de staalfabriek meer acute gezondheidsklachten voorkomen dan in andere delen van Nederland. Eerder bleek al dat longkanker in onze regio 27% meer voorkomt en dat het stof op straat gevaarlijke stoffen bevat zoals lood, vanadium, mangaan en pak’s.

Het is omwonenden inmiddels pijnlijk duidelijk dat Tata Steel niet uit zichzelf zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Zo blijft het bedrijf onderzoeken bagatelliseren, wordt gezondheidsschade hinder genoemd en ontbreekt het aan concrete planningen en doelstellingen in aangekondigde plannen.

Met de strafzaak willen we het bedrijf aanzetten om de negatieve impact op omwonenden wèl serieus mee te wegen in de bedrijfsvoering. Gezondheid op één. Radicale maatregelen, zoals sluiting van de kooksfabriek 2, mogen niet langer worden uitgesteld vanwege bedrijfseconomische belangen.

Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht

Artikel 173a

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 173b

Hij aan wiens schuld te wijten is, dat wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater wordt gebracht, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

De afgelopen maanden konden belanghebbenden zich aansluiten. Bijna 1100 mensen uit de hele regio hebben zich aangemeld. Van Bakkum tot Zandvoort en van Wijk aan Zee tot Assendelft. De verklaringen zijn schrijnend. Nabestaanden, omwonenden met gezondheidsklachten, ernstig zieke (oud) medewerkers, mensen die vanwege gezondheidsklachten verhuisd zijn. Ook valt op hoeveel mensen zich ernstig zorgen maken over hun gezondheid en hun veiligheid. Niet alleen om omwonenden, maar ook vaste kampeerders en eigenaren van strandhuisjes.

Naast Frisse Wind.nu hebben de volgende belangenorganisaties zich aangesloten bij de aangifte:

  • Comité Schone Lucht
  • Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ)
  • Stichting Duinbehoud
  • Stichting E4all
  • Stichting Faunabescherming
  • Stichting IJmondig
  • Surfrider Foundation Holland Coast & Europe
  • Holland Surfing Association
  • Dorpsraad Wijk aan Zee

Bénédicte Ficq blijft ook na de aangifte betrokken, zo blijft het mogelijk om je bij de zaak aan te sluiten. Om de juridische kosten te financieren is een donatie-campagne gestart.

aan het laden