:

Feiten & cijfers over de impact van Tata Steel

Tata Steel is de grootste vervuiler van Nederland op het gebied van CO2, stikstof en zware metalen zoals lood en kwik. Daarnaast constateerde RIVM, GGD en NIVEL in diverse onderzoeken dat Tata Steel grote impact heeft op de gezondheid in de regio. Zo komt longkanker en asbestkanker in de IJmond signifant vaker voor en melden mensen zich vaker bij de huisarts met acute klachten dan in andere industriële woongebieden in Nederland.

Op deze pagina zetten wij de belangrijkste feiten en cijfers, inclusief bronnen, voor je op een rij.

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld. Tip geven? Stuur ons een berichtje op Twitter of mail: mail@frissewind.nu

Kankerincidentie in de IJmuiden en Beverwijk:

In IJmuiden is het totaal aantal kankergevallen 9% boven verwachting ten opzichte van het Nederlands gemiddelde, met uitschieters van 34% hoofd-halskanker en 29% longkanker

Bron: Kankeratlas.iknl.nl

In Beverwijk is het totaal aantal kankergevallen 5% boven verwachting ten opzichte van het Nederlands gemiddelde, met uitschieters van 96% Mesothelioom (asbestkanker), 15% hoofd- halskanker en 15% longkanker

Bron: Kankeratlas.iknl.nl

Inwoners van de IJmond hebben 25 - 50% meer longkanker

Longkanker per postcode in de IJmond:

Bron: IKNL

Blootstelling aan Tata Steel:

Indeling van het onderzoeksgebied in vijf delen op basis van de primaire fijnstofbijdrage van de basismetaalindustrie aan de PM10-concentratie (RIVM 2013)
Indeling van het onderzoeksgebied in vijf delen op basis van de primaire fijnstofbijdrage van de basismetaalindustrie aan de PM10-concentratie (RIVM 2013)

Bron: RIVM

Inwoners in de IJmond komen vaker bij de de huisarts met acute gezondheidsklachten zoals benauwdheid, hoofdpijn en misselijkheid dan inwoners van andere industriële woongebieden

Herkomst van fijnstof in de IJmond:

De bijdrage en herkomst van concentratie fijnstof per gemeente

Bron: RIVM / GCN

Overzicht van onderzoeken naar impact en gezondheid in de IJmond

April 2021 - RIVM / Nivel: Tussentijdse resultaten Gezondheidsonderzoek in de IJmond (Gezondheidsklachten)

Acute (benauwdheid, hoofdpijn, misselijk) en chronische gezondheidsklachten (longkanker, hart diabetes) komen sign meer voor in de IJmond dan in andere woonwijken (lage SES) naast industrie in NL

September 2021 - RIVM: Depositieonderzoek IJmond 2020. Monstername, analyse en risicobeoordeling van PAK en metalen in neergedaald stof binnen- en buitenshuis in de IJmondregio

Juni 2020 - GGD / IKNL: Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018

In Beverwijk/WAZ 27% meer longkanker; AANNEMELIJK dat het komt door extra luchtverontreiniging (fijnstof) in het verleden afkomstig van Tata-terrein EN roken EN beroepsmatig (o.a Tata)

De luchtvervuiling van Tata Steel kostte in 2019, omgerekend naar levensjaren, 1032 miljoen euro

Van alle staalfabrieken in Europa staat TATA Steel in de meest drukbevolkte regio

Emissiecijfers Tata Steel

Greenpeace: Schiphol en Tata steel bovenaan top-100 stikstofoxiden

FD: Grootste deel stikstofuitstoot van Tata Steel verder dan 25 kilometer

https://fd.nl/politiek/1428905/oplossing-voor-stikstofcrisis-wankelt-nu-al

Milieudefensie: CO2 uitstoot TATA gelijk aan uitstoot van 1,4 miljoen Nederlanders per jaar

https://milieudefensie.nl/actueel/dit-is-waarom-tata-steel-op-onze-lijst-van-grote-vervuilers-staat

RTL: Staalbedrijf Tata Steel Neerlands grootste CO2 vervuiler

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5247243/grootste-vervuilers-nederland-co2-uitstoo-ipcc-shell-tata

Tata Steel is verantwoordelijk voor 8% van alle CO2 uitstoot in Nederland.
De top 10 uitstoters van CO2 in Nederland. Tata Steel IJmuiden en Vattenfall Power Velsen kunnen deels bij elkaar worden opgeteld.
De top 10 uitstoters van CO2 in Nederland. Tata Steel IJmuiden en Vattenfall Power Velsen kunnen deels bij elkaar worden opgeteld.

Bron: Nu.nl

Internationale gezondheidsonderzoeken staalindustrie

Identification of polycyclic aromatic hydrocarbons and benzene sources: the Genoa-Cornigliano experience (IT)

Steelworkers and Mesothelioma (US

Years of working in a steel mill or steel manufacturing plant can result in occupational diseases like emphysema, mesothelioma, lung cancer, leukemia, and other chronic health problems.

Staalarbeiders hebben 500% meer kans op longkanker.

Data van de toezichthouder: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Dashboard overlastmeldingen en ongewone voorvallen Tata Steel

Dit dashboard van de omgevingsdienst toont de cijfers van geregistreerde overlastmeldingen en ongewone voorvallen bij de OD NZKG van Tata Steel.

Monitoring van de emissie (uitstoot) van Tata Steel

De emissie van Tata Steel is wat en hoeveel door Tata Steel wordt uitgestoten. Het monitoren en meten van de emissie wordt voor een belangrijk deel door Tata Steel uitgevoerd. Op deze pagina legt ODNZKG uit hoe dit werkt.

Dossier Tata Steel

Alle informatie over Tata Steel van ODNZKG

aan het laden