Feiten & cijfers over de impact van Tata Steel

Tata Steel is de grootste vervuiler van Nederland op het gebied van CO2, stikstof en zware metalen zoals lood en kwik. Daarnaast constateerde RIVM, GGD en NIVEL in diverse onderzoeken dat Tata Steel grote impact heeft op de gezondheid in de regio. Zo komt longkanker en asbestkanker in de IJmond signifant vaker voor en melden mensen zich vaker bij de huisarts met acute klachten dan in andere industriële woongebieden in Nederland.

Op deze pagina archiveren wij de belangrijkste onderzoeken inclusief hun bronnen. De pagina wordt regelmatig aangevuld. Tip geven? Stuur ons een berichtje op Twitter of mail: mail@frissewind.nu

Laatste update: 28 september 2023

Blootstelling aan Tata Steel:

Indeling van het onderzoeksgebied in vijf delen op basis van de primaire fijnstofbijdrage van de basismetaalindustrie aan de PM10-concentratie (RIVM 2013)
Indeling van het onderzoeksgebied in vijf delen op basis van de primaire fijnstofbijdrage van de basismetaalindustrie aan de PM10-concentratie (RIVM 2013)

Bron: RIVM

Dankzij de uitstoot van Tata Steel, leven mensen in Wijk aan Zee gemiddeld 2,5 maanden korter

Overzicht van onderzoeken naar impact en gezondheid in de IJmond

Juni 2022 - GGD Gezondheidsmonitor: meer hart- en vaatziekten door fijnstof in de IJmond

Januari 2022: Tata Steel-terrein grootste bron van PAK en metalen in de IJmond

Uit het onderzoek blijkt dat de neergedaalde PAKs grotendeels afkomstig zijn van het Tata Steel-terrein door:

  • productie van cokes,
  • verwaaiing van (grof) stofdeeltjes,
  • op- en overslagen van steenkool,
  • het opwaaien van eerder neergedaald stof van het Tata Steel-terrein.

De metalen zijn vooral afkomstig van het Tata Steel-terrein door:

  • stofdeeltjes die vrijkomen bij de productie van pellets, sintererts en cokes,
  • verwaaiing van (grof) stofdeeltjes uit op- en overslagen van ertsen en andere materialen,
  • het opwaaien van eerder neergedaald stof van het Tata Steel-terrein.

https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-onderzoek-bevestigt-tata-steel-terrein-grootste-bron-van-pak-en-metalen-in-ijmond

De luchtvervuiling van Tata Steel kost omgerekend vanuit levensjaren, ruim 1 miljard euro per jaar.
80% van de bewoners in Wijk aan Zee ervaart hinder, slaapproblemen en zorgen over hun gezondheid.

April 2021 - RIVM / Nivel: In de IJmond gaan mensen vaker naar de huisarts met acute en chronische gezondheidsklachten dan in andere Nederlandse industriegebieden.

Acute (benauwdheid, hoofdpijn, misselijk) en chronische gezondheidsklachten (longkanker, hart diabetes) komen sign meer voor in de IJmond dan in andere woonwijken (lage SES) naast industrie in NL

April 2021 - RIVM: IJmond belast met ongezond hoge fijnstof en ultrafijnstof concentraties tijdens piekuren met Tata wind.

Inwoners van de IJmond hebben 25 - 50% meer longkanker. Ongeveer 4% van de nieuwe gevallen per jaar is toe te schrijven aan de huidige uitstoot van Tata Steel.

Longkanker per postcode in de IJmond:

Bron: IKNL

Algemene kankerincidentie in de IJmuiden en Beverwijk:

Bron: Kankeratlas.iknl.nl

In IJmuiden is het totaal aantal kankergevallen 9% boven verwachting ten opzichte van het Nederlands gemiddelde, met uitschieters van 34% hoofd-halskanker en 29% longkanker
In Beverwijk is het totaal aantal kankergevallen 5% boven verwachting ten opzichte van het Nederlands gemiddelde, met uitschieters van 96% Mesothelioom (asbestkanker), 15% hoofd- halskanker en 15% longkanker

Juni 2020 - GGD / IKNL: In Beverwijk 27% meer longkanker voor dan gemiddeld in Nederland

In Beverwijk/WAZ 27% meer longkanker; AANNEMELIJK dat het komt door extra luchtverontreiniging (fijnstof) in het verleden afkomstig van Tata-terrein EN roken EN beroepsmatig (o.a Tata)

Herkomst van fijnstof in de IJmond:

De bijdrage en herkomst van concentratie fijnstof per gemeente

Bron: RIVM / GCN

2015 - KWF / RIVM 11% van alle longkankersterfte in Nederland wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging

Van alle staalfabrieken in Europa staat TATA Steel in de meest drukbevolkte regio

Emissiecijfers Tata Steel

Greenpeace: Schiphol en Tata steel bovenaan top-100 stikstofoxiden

FD: Grootste deel stikstofuitstoot van Tata Steel verder dan 25 kilometer

https://fd.nl/politiek/1428905/oplossing-voor-stikstofcrisis-wankelt-nu-al

Milieudefensie: CO2 uitstoot TATA gelijk aan uitstoot van 1,4 miljoen Nederlanders per jaar

https://milieudefensie.nl/actueel/dit-is-waarom-tata-steel-op-onze-lijst-van-grote-vervuilers-staat

RTL: Staalbedrijf Tata Steel Neerlands grootste CO2 vervuiler

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5247243/grootste-vervuilers-nederland-co2-uitstoo-ipcc-shell-tata

Tata Steel is verantwoordelijk voor 8% van alle CO2 uitstoot in Nederland.
De top 10 uitstoters van CO2 in Nederland. Tata Steel IJmuiden en Vattenfall Power Velsen kunnen deels bij elkaar worden opgeteld.
De top 10 uitstoters van CO2 in Nederland. Tata Steel IJmuiden en Vattenfall Power Velsen kunnen deels bij elkaar worden opgeteld.

Bron: Nu.nl

Data van de toezichthouder: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Dashboard overlastmeldingen en ongewone voorvallen Tata Steel

Dit dashboard van de omgevingsdienst toont de cijfers van geregistreerde overlastmeldingen en ongewone voorvallen bij de OD NZKG van Tata Steel.

Monitoring van de emissie (uitstoot) van Tata Steel

De emissie van Tata Steel is wat en hoeveel door Tata Steel wordt uitgestoten. Het monitoren en meten van de emissie wordt voor een belangrijk deel door Tata Steel uitgevoerd. Op deze pagina legt ODNZKG uit hoe dit werkt.

Dossier Tata Steel

Alle informatie over Tata Steel van ODNZKG

De sluiting van een cokesfabriek in Pittsburgh (US) resulteerde in 42% minder hartgerelateerde ziekenhuisopnamen

Internationale onderzoeken

Identification of polycyclic aromatic hydrocarbons and benzene sources: the Genoa-Cornigliano experience (IT)

Steelworkers and Mesothelioma (US)

Years of working in a steel mill or steel manufacturing plant can result in occupational diseases like emphysema, mesothelioma, lung cancer, leukemia, and other chronic health problems.

Volgens onderzoek van het Lung Cancer Center (US) hebben gepensioneerde arbeiders in de staalindustrie 500% meer kans op longkanker.

aan het laden