:

Oproep aan Tata Steel, gemeente Beverwijk en gemeente Velsen: maak iedere dag alle speeltuinen schoon!

Beverwijk, november 2022

Bij het laatste RIVM onderzoek zijn in de IJmond opnieuw ongezonde hoeveelheden PAK en zware metalen aangetroffen. Dit keer zijn de concentraties ongezonde stoffen in Beverwijk hoger dan in Wijk aan Zee. Dat komt door de windrichting tijdens de onderzoeksperiode. Het is eigenlijk heel logisch: het stof gaat waar de wind het heen waait.

De concentraties PAK, lood en andere gevaarlijke stoffen op speeltoestellen, tuinmeubelen en vensterbanken werd door het RIVM eerder al als 'ongewenst voor de gezondheid van jonge kinderen' beoordeeld. Spelende kinderen kunnen via hun huid, handen en mond met deze gevaarlijke stoffen in contact komen en lopen daardoor gezondheidsrisico's. Jongere kinderen lopen grotere risico's. Het RIVM adviseert daarom om blootstelling aan deze stoffen zo veel mogelijk te beperken.

Ieder kind heeft recht op een gezonde buitenspeelplek. Daarom roepen wij Tata Steel, gemeente Beverwijk en Velsen op om zo snel mogelijk te starten met een bredere, dagelijkse schoonmaak van alle speeltuinen in een cirkel van minimaal 4 km rondom de staalfabrieken. In Wijk aan Zee is dit al jaren het geval. Wij begrijpen niet waarom dit op de andere vervuilde plekken niet zo is.

Update 25 november 2022

In de gemeente Beverwijk is een motie aangenomen om zo snel mogelijk te starten met het schoonmaken van speeltuinen.

Doe mee met onze actie:

1. Teken de petitie en deel deze met zoveel mogelijk mensen.

2. Stuur een e-mail aan de CEO van Tata Steel en de burgemeesters van Velsen en Beverwijk.

1. Teken de petitie 'Ieder kind heeft recht op een schone IJmond' en deel deze met zoveel mogelijk vrienden en bekenden:

aan het laden

2. Verstuur een mail aan de CEO van Tata Steel en de burgemeesters:

Gebruik hiervoor deze adressen en de tekst hieronder.

Hans van den Berg, CEO Tata Steel - hans.vandenberg@tatasteeleurope.com

Martijn Smit, burgemeester Beverwijk - bestuurssecretariaat@beverwijk.nl

Frank Dales, burgemeester Velsen - secretaresseburgemeester@velsen.nl

CC: Stichting FrisseWind.nu - mail@frissewind.nu

Neem nu uw verantwoordelijkheid: ieder kind heeft recht op een schone IJmond

Geachte heer H. van den Berg, edelachtbare heer Smit en heer Dales,

Vandaag is bekend geworden dat opnieuw hoge concentraties ongezonde stoffen zoals PAK en zware metalen in het stof in de omgeving van het staalbedrijf zijn aangetroffen. Het RIVM adviseert om de blootstelling van jonge kinderen aan deze stoffen zoveel mogelijk te beperken. Dit onderzoek toont wéér aan dat buiten spelen in de IJmond ongezond is. In Wijk aan Zee worden de speeltuinen daarom iedere dag schoongemaakt. Ook zijn daar kraantjes geplaatst, zodat kinderen tijdens het spelen hun handen kunnen wassen en kunnen bewoners hun huis, tuin en auto op kosten van Tata Steel laten reinigen.

Kinderen horen buiten te spelen en dat zij daarbij risico lopen om gevaarlijke stoffen van Tata Steel binnen te krijgen, is onverteerbaar. Daarom roep ik u op om het schoonmaakbeleid uit te breiden, zodat ook de speeltuinen in mijn buurt iedere dag worden schoongemaakt, er kraantjes komen en na een uitstoot onze huizen, tuinen en auto's worden gereinigd.

Als bezorgde (groot) ouders rekenen we op jullie.

...