FrisseWind.nu en Greenpeace eisen duidelijkheid rauwe kooks

Wijk aan Zee, 16 april 2024

UPDATE - Sinds het indienen van het eerste invorderingsverzoek hebben wij opnieuw 13 rauwe kookswolken gemeld bij de omgevingsdienst. Vandaag hebben onze advocaten dan ook een tweede invorderingsverzoek verzonden.

Het totaal aantal rauwe kookswolken dat wij sinds de derde last onder dwangsom is uitgeschreven via onze camera's hebben waargenomen en dat voldoet aan de definitie van de omgevingsdienst komt hiermee in totaal op 29. Volgens de omgevingsdienst staat de teller slechts op 6/15 verbeuringen. De dienst doet onderzoek wat er moet gebeuren als de last onder dwangsom met 15 verbeuringen is volgelopen. Mogelijk moet de vergunning dan worden ingetrokken.

Definitie ongare kooks

‘Indien voorafgaande aan de blus(stoom)wolk eerst een zwarte rookwolk uit de blustoren verschijnt is er sprake van ongare kooks’.

Wijk aan Zee, 15 februari 2024

UPDATE - De omgevingsdienst NZKG heeft ons op 30 januari laten weten voornemens te zijn ons verzoek om invordering af te wijzen.

In de afwijzing vallen twee dingen op:

  1. Drie handhavingsverzoeken op rauwe kooks van april tot en met juli worden niet meer opgevolgd omdat Tata Steel kennelijk de eigen beelden al heeft verwijderd en de omgevingsdienst die klaarblijkelijk nodig heeft om vast te stellen of het een geval van rauwe kooks was. De omgevingsdienst verzuimd te handhaven terwijl het bewijs voor een zware milieudelict door omwonenden met camerabeeld wordt overlegd. Tata Steel hoeft eigen camerabeelden maar voor een beperkte tijd op te slaan, terwijl het gaat om bewijsmateriaal voor mogelijke milieuovertredingen.
  2. De omgevingsdienst heeft twee rauwe kooks waarvoor wij een handhavingsverzoek hebben ingediend omgezet in een dwangsom. Vier handhavingsverzoeken heeft de omgevingsdienst nog in onderzoek, 10 werden er afgewezen. Het is voor ons echter volkomen ontransparant op welke gronden dit besluit werd genomen.

Wij laten het hier niet bij zitten en nemen juridische vervolgstappen. Samen met Greenpeace hebben we een brief geschreven aan statencommissie Leefomgeving van de Provincie Noord Holland. Lees de brief op greenpeace.nl.

Wijk aan Zee, 16 november 2023

Het blijft onduidelijk wat er gebeurt met meldingen over gifwolken bij Tata Steel. Daarom eisen stichting FrisseWind.nu, Greenpeace Nederland en omwonende Dirk Weidema duidelijkheid van de provincie Noord-Holland over 16 incidenten met rauwe kooks met een verzoek om invordering op de derde last onder dwangsom ongare kooks bij de kooksfabrieken van Tata Steel.

Deze ongare kooks genereren naast warmte en vieze lucht ook uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Omwonenden van de staalfabriek lopen hierdoor extra gezondheidsrisico’s. De uitstoot van rauwe kooks wordt al langere tijd beboet door de toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Sinds september 2022 zelfs met een last onder dwangsom (LOD) van €100.000,- per overtreding tot een maximum van 1,5 miljoen euro.

Als bewoner van IJmuiden Noord heb ik direct zicht op de uitstoot van zwarte rookwolken door de productie van rauwe ongare kooks bij de kooksgasfabriek 1. Het eerste handhavingsverzoek verstuurde ik in 2017, waarbij ik tot en met de Hoor- en Adviescommissie moest pleiten voor handhaving van deze verboden uitstoot. Noch de Provincie Noord-Holland noch de OD NZKG hebben vóór 2020 actie ondernomen op de uitstoot van rauwe ongare kooks waarin zich Zeer Zorgwekkende Stoffen bevinden

Dirk Weidema, omwonende

Volgens de Omgevingsdienst zijn er drie dwangsommen verbeurd. Met behulp van de camera’s van FrisseWind.nu en het platform Spotdegifwolk.nl zijn in de periode van 19 februari 2023 en 30 oktober 2023 16 zwarte wolken van rauwe kooks waargenomen en gemeld. Deze incidenten passen volledig bij de definitie van een rauwe kookswolk zoals de OD NZKG in de 3e LOD heeft vastgelegd: Op het moment dat de kooks uit de oven worden ‘gedrukt’ is duidelijk of de kooks gaar of niet gaar zijn. Toch blijft het aantal verbeuringen steken. Inhoudelijke reacties op de meldingen van FrisseWind.nu en Greenpeace blijven uit. Een x-aantal incidenten is ‘in onderzoek’. Onduidelijk is hoeveel.

De overheid moet omwonenden van grote vervuilers veel beter beschermen. Keer op keer blijkt dat zij behalve last van ziekmakende uitstoot ook op bestuurlijk niveau worden tegengewerkt. Dat moet stoppen en daarom steunen wij deze eis. Duidelijkheid wat er gebeurt met meldingen is wel het minste dat de omgevingsdienst kan doen. Bovendien vinden we dat de kankerverwekkende onderdelen van Tata Steel dicht moeten. Dan hadden we deze discussie niet eens gehad.

Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde in het rapport Industrie en omwonenden (april '23) dat “Omwonenden zich genoodzaakt zien om zich in het bedrijf en de Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingstaken-taken te verdiepen, omdat zij geen andere mogelijkheid meer zien dan het starten van juridische procedures. Als omwonenden niet blijven aandringen, maken noch de overheid, noch Tata Steel werk van een gezonde leefomgeving. Provincie en omgevingsdienst erkennen dat nu ook.” Dat deze zaak nu nodig is bewijst des te meer dat de toezichthouder dit wellicht erkent, maar de daad niet bij het woord voegt.

aan het laden